Những điều cần biết khi mua bảo hiểm sức khỏe

Trước khi quyết định đặt bút ký một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe bạn cần nắm rõ một số thông tin quan trọng: Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm? Những điểm loại trừ bảo hiểm? Phạm vi được chi trả bảo hiểm?... Để đảm bảo được quyền lợi tốt nhất của mình.

Ngày đăng: 22-08-2017

1,143 lượt xem

      Đa số khách hàng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm sức khỏe thường không nắm rõ hoặc nắm rất đại khái về những quy định, điều khoản, quyền lợi, điểm loại trừ và những điều lưu ý của hợp đồng. Dẫn đến có những trường hợp không được chi trả đáng tiếc xảy ra. Mà lẽ ra nếu chỉ cần bỏ chút thời gian ra tìm hiểu thì khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dịch vụ bảo hiểm sức khỏe một cách chủ động và dễ dàng.

Khi thiết kế các chương trình bảo hiểm sức khỏe, các công ty bảo hiểm đã quy định rất rõ về: đối tượng được tham gia bảo hiểm, thời gian hiệu lực bảo hiểm, thời gian chờ, số tiền được bảo hiểm, các chi phí y tế được chi trả bảo hiểm và những điểm loại trừ không được chi trả tiền bảo hiểm... Tất cả được trình bày rất rõ trong "quy tắc bảo hiểm".

Trong các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe hoặc phụ lục đính kèm hợp đồng tất cả những quy định, quy tắc, quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm đều được quy định rất rõ ràng. Vì vậy khách hàng cần đọc kỹ và nắm rõ từng khoản mục, định nghĩa, quy tắc... trong hợp đồng. 

Hợp đồng bảo hiểm Là hợp đồng được ký kết giữa công ty bảo hiểm và Người được bảo hiểm, theo đó Người được bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm như được liệt kê trong Quy tắc bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm/Quy tắc bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm /phụ lục hợp đồng là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

Khi xảy ra một sự kiện bảo hiểm và người được bảo hiểm yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ căn cứ trên các điều khoản, quy tắc quy định trong hợp đồng bảo hiểm và các văn bản, tài liệu đi kèm để xem xét và đưa ra quyết định chi trả tiền bảo hiểm hay không?

 

Bài viết liên quan: 

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Intercare

Bảo hiểm sức khỏe cho gia đình UIC

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha